Realizacje

Realizacje

2017:

Polska - papiernia

Montaż instalacji belek zdmuchujących na wałach nawijaków trzech maszyn papierniczych:
– dostawa materiałów i wykonanie ok. 400 m rurociągów sprężonego powietrza (stal kwasoodporna)
– posadowienie dwóch zbiorników buforowych
– montaż układu belek zdmuchujących na wałach nawijaka trzech maszyn papierniczych.

Słowacja - papiernia

Modernizacja dwóch grup suszących maszyny papierniczej.:
– wymiana, ustawienie geodezyjne 37 wałków susznikowych
– modernizacja układu napinaczy, wymiana łożysk
– wzmocnienie ramy maszyny dwóch grup (demontaż istniejących elementów ramy oraz montaż / spawanie nowych ram i wzmocnień, zabezpieczenie antykorozyjne

2018:

Słowacja - papiernia

Modernizacja części prasowej MP:

– demontaż całej części prasowej
– montaż nowej ramy prasy oraz podzespołów
– pomiary geodezyjne *operacja wykonana w ciągu 4 dni

Polska – papiernia

Wykonanie instalacji rurociągów pary i kondensatu pomiędzy kotłownią a maszyną papierniczą ( ~ 500 metrów ):
– dostawa materiałów
– montaż i spawanie, prefabrykacja tłumików hałasu oraz kompensacji
– wykonanie badań nieniszczących

Litwa – papiernia

Modernizacje maszyny papierniczej:
– montaż prętów turbulencyjnych Kadant w 22 cylindrach
– montaż 4 myjek susznika („Valmet Felt Cleaners”)

Polska – górnictwo

Prefabrykacja podpór przenośników

2019:

Litwa – papiernia

Modernizacje maszyny papierniczej
– wymiana 8 sztuk głowic parowych z obrotowych na stacjonarne (Voith)
– relokacje oraz naprawy belek skrobakowych

Polska - przemysł stoczniowy

Produkcja aluminiowych podestów obsługowych
– zakup materiałów, obróbka mechaniczna, spawanie kładek aluminiowych

Polska - górnictwo

Prefabrykacja podpór przenośników
– zakup materiałów, spawanie, malowanie

Polska – papiernia

Wykonanie i montaż kanałów rekuperacji
– prefabrykacja i dostawa kanałów (stal ocynkowana i kwasoodporna)
– demontaż istniejących kanałów, wentylatora,
– montaż nowych kanałów, przepustnic, wentylatora
– wykonanie izolacji

Niemcy – papiernia

– montaż kanałów skrzynek nadmuchowych pod oraz poza okapturzeniem wraz z podporami
– montaż wentylatora
– relokacja VacRolli
– relokacja belek skrobakowych

Słowacja – papiernia

Drugi etap modernizacji maszyny papierniczej.
– wymiana 12 cylindrów suszących
– 52 wałków susznikowych oraz pomiary geodezyjne

Austria - papiernia

Modernizacja suszarni MP:
– wymiana wentylatorów
– wymiana kanałów wentylacji