Realizacje

1. 2017 Polska – Papiernia

Montaż instalacji belek zdmuchujących na wałach nawijaków 3 maszyn papierniczych
-Dostawa materiałów i wykonanie ok. 400 m rurociągów sprężonego powietrza- stal kwasoodporna-
-posadowienie 2 zbiorników buforowych
-montaż układu belek zdmuchujących na wałach nawijaka 3 maszyn papierniczych.

2. 2017 Słowacja – papiernia

Modernizacja 2 grup suszących maszyny papierniczej.
-Wymiana, ustawienie geodezyjne 37 wałków susznikowych
-modernizacja układu napinaczy, wymiana łożysk
-wzmocnienie ramy maszyny 2 grup (demontaż istniejących elementów ramy oraz montaż / spawanie nowych ram i wzmocnień, zabezpieczenie antykorozyjne)

3. 2017/2018 Francja – papiernia

4. 2018 Słowacja – papiernia

Modernizacja części prasowej MP - demontaż całej części prasowej - montaż nowej ramy prasy oraz podzespołów - pomiary geodezyjne *operacja wykonana w ciągu 4 dni

5. 2018 Polska – papiernia

Wykonanie instalacji rurociągów pary i kondensatu pomiędzy kotłownią a maszyną papierniczą ( ~ 500 metrów )
-dostawa materiałów
-montaż i spawanie, prefabrykacja tłumików hałasu oraz kompensacji
-wykonanie badań nieniszczących

6. 2018 Litwa – papiernia

Modernizacje maszyny papierniczej
-Montaż prętów turbulencyjnych Kadant w 22 cylindrach
-Montaż 4 myjek susznika („Valmet Felt Cleaners”)

7. 2018 Polska – górnictwo

Prefabrykacja podpór przenośników

8. 2018 Finlandia- Papiernia

9. 2019 Litwa – papiernia

Modernizacje maszyny papierniczej
-Wymiana 8 sztuk głowic parowych z obrotowych na stacjonarne (Voith)
-Relokacje oraz naprawy belek skrobakowych

10. 2019 - Przemysł stoczniowy

Produkcja aluminiowych podestów obsługowych
-zakup materiałów, obróbka mechaniczna, spawanie kładek aluminiowych

11. 2019 – górnictwo

Prefabrykacja podpór przenośników
-zakup materiałów, spawanie, malowanie

12. 2019 – Polska – papiernia

Wykonanie i montaż kanałów rekuperacji
-prefabrykacja i dostawa kanałów (stal ocynkowana i kwasoodporna)
-demontaż istniejących kanałów, wentylatora,
-montaż nowych kanałów, przepustnic, wentylatora
-wykonanie izolacji

13. 2019 – Niemcy – papiernia

-Montaż kanałów skrzynek nadmuchowych pod oraz poza okapturzeniem wraz z podporami
-Montaż wentylatora
-Relokacja VacRolli
-Relokacja belek skrobakowych

14. 2019 – Słowacja – papiernia

Drugi etap modernizacji maszyny papierniczej.
-Wymiana 12 cylindrów suszących
-52 wałków susznikowych oraz pomiary geodezyjne