Kontakt

Dane firmy

AK Construction Sp. z o.o.
ul. Polna 1c/5
82-500 Kwidzyn
tel. + 48 693 220 501

Biuro: biuro@akconstruction.pl

Mapka dojazdowa

Siedziba: Kwidzyn - Górki

Prezes Zarządu
Adam Krzykowski
e-mail: krzykowski@akconstruction.pl

Dyrektor Operacyjny
Konrad Grządka
e-mail: grzadka@akconstruction.pl

Dyrektor Techniczny
Łukasz Duzinkiewicz
e-mail: duzinkiewicz@akconstruction.pl

Dyrektor ds. rozwój
Marek Krzykowski
e-mail: m.krzykowski@akconstruction.pl

Administracja
Ewa Dylińska
e-mail: dylinska@akconstruction.pl